Sajnos gyakran tapasztaljuk!

Minden ember szereti ha elismerik amit csinál és tiszteletben is tartják. Ez nálunk, hivatásos fényképészeknél sincs másképp. 
Sajnos gyakran tapasztaljuk, hogy az emberek nem tudják, milyen szabályok vonatkoznak egy-egy fotóra és mit tehetnek vele. Mivel a fényképezés az életünk, az sok áldozatot és munkát követel tőlünk és gyakran igen magas költségekkel is jár. Azért dolgozunk, hogy boldoggá tegyük a szaktudásunkat igénybe vevőket, hogy egy személyiség kisugárzását egy adott pillanatban megörökítsünk. Szeretjük, ha munkánk eredménye  másoknak is tetszik és azt egyéni, eredeti, valódi és hiteles képmásként értékelik.
Talán nincs is rosszabb érzés egy alkotónak, ha az általa készített művet bárki ellenszolgáltatás nélkül eltulajdonítja, valamint nyilvánosságra hozza engedély nélkül.
Ilyen esetekben szerencsére a törvény is mellénk áll és védelmet nyújt. Mi magunk is igyekszünk informálni mindenkit és irányt mutatni abban, hogy mik a legfontosabb jogok amik minden elkészült fotót és alkotóját megilletik. Hazánkban az 1999. évi LXXVI. törvényben foglaltak vonatkoznak ide. Mivel a szöveg igen hosszú és nem csupán a fényképészettel foglalkozókra vonatkozik, ezért igyekszünk a törvényben foglaltak alapján összeszedni a legfontosabb dolgokat, melyekkel érdemes tisztában lenni.

Törvény-részletek, magyarázattal:

  • "A szerzői jog azt illeti, aki a művet megalkotta (szerző)."  "A szerzőt a mű létrejöttét kezdve megilleti a szerzői jogok - a személyhez fűződő és a vagyoni jogok - összessége."  Röviden: aki a fotót készítette, az a szerzője.
  •  "A szerző személyhez fűződő jogait nem ruházhatja át, azok másként sem szállhatnak át és a szerző nem mondhat le róluk."
   Tehát kerüljön bárhova a kép (remélhetőleg jogosan) akkor is annak készítője a szerző és erről nem is lehet lemondani. 
  • "A szerző határoz arról, hogy műve nyilvánosságra hozható-e. A felhasználási szerződés alapján - ellenkező kikötés hiányában - megadottnak kell tekinteni a szerző hozzájárulását ahhoz, hogy a felhasználó a mű tartalmáról a felhasználás céljának megfelelő módon a nyilvánosság számára tájékoztatást adjon."
   Vagyis: ha igénybe veszed egy hivatásos fényképész munkáját, a fényképért fizetsz, mégis ő marad a szerző, ő engedélyezheti a nyilvánosságra hozatalát, melyet szerződésben rögzíthet. (pontosan megadva, hogy hol és hogyan közölheted, használhatod).
  • "A szerzőt megilleti a jog, hogy művén és a művére vonatkozó közleményen - a közlemény terjedelmétől és jellegétől függően - szerzőként feltüntessék."
   Magyarul: ha a szerző engedélyezi is a nyilvánosságra hozatalt, minden megjelenési fórumon fel kell tüntetni a nevét!
  • "A szerző személyhez fűződő jogát sérti művének mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása vagy más olyan megváltoztatása vagy megcsorbítása, amely a szerző becsületére vagy hírnevére sérelmes." Ehhez azt hiszem, nem kell magyarázat. Semmiféle változtatás nem engedélyezett, hacsak a szerző erre határozott engedélyt nem ad!
  • "A mű felhasználásának minősül különösen:
   a) a többszörözés
   b) a terjesztés
   c) a nyilvános előadás
   d) a nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként
   e) a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő továbbközvetítése
   f) az átdolgozás
  • g) a kiállítás"
  • Ráviszed az egeredet és a jobb gomb megnyomása után rákattintasz a "Kép mentése másként" sorra majd valahova elhelyezed a számítógépedre a fájlt. Ezzel máris többszörözted a képet így jogtalanul jártál el, jogilag lopást követtél el. Röviden összegezve ha igénybe veszed egy fotós szolgáltatásait akkor tudd, hogy ezen szabályokra ügyelned kell és ezért érdemes pontosan megbeszélni és írásba foglalni, hogy hol és hogyan használhatod a megkapott képanyagot. A fotósok természetesen örülnek neki, ha képeiket mások is láthatják, ha mindez megfelelő helyen és módon történik.